Därför förlänger SL restiden på pendeltågens Södertäljelinje

För någon vecka sedan fick jag frågor om varför tågtiden mellan Stockholm och Södertälje förlängs efter att den nya tidtabellen införs från 9 december.

Förstås bekymrad över detta. Södertälje är en pendlingskommun. Cirka 12 000 personer pendlar ut ur kommunen till sitt arbete och cirka 20 000 personer pendlar in till arbetsgivare i staden och kommundelarna. Några av Stockholmsregionens största arbetsgivare finns här hos oss och företag i Södertälje har kunder från regionen. Att pendlingen fungerar snabbt och smärtfritt är därmed en avgörande arbetsmarknads- och näringslivsfråga för Södertälje.

Dessutom är Stockholm en fantastisk stad som man vill ha nära till.

Hursomhelst. Efter att ha fått frågan om den förlängda pendlingstiden har vi från kommunens sida ställt frågan till SL. Här kommer deras svar. Ge gärna kommentarer och synpunkter, antingen här på sidan eller via dessa kontaktuppgifter.

Hej!

Vi har i den nya tidtabellen som gäller från söndag gjort en del påslag i körtiderna. Detta för att anpassa oss till de verkliga körtider som råder för tågen. Bland annat har punktligheten för tåg till Södertälje varit generellt mycket dålig och vi hoppas kunna förbättra detta. Vi får också fler och fler resenärer på tågen, vilket naturligtvis är positivt, men det gör också att stationsuppehållen tar längre tid. Påslag sker inte bara på Södertäljelinjen utan även Märsta- och Västerhaningelinjerna.

Tåg mot Södertälje: Redan i nuvarande tidtabell för 2012 har vi slagit på en minut på sträckan Tumba – Rönninge och det blir i den nya tidtabellen även ett påslag mellan Stockholm C – Älvsjö. Det sistnämnda gäller alla pendeltåg (dvs även mot Västerhaninge/Nynäshamn) och beror på att trafiken tätnar avsevärt på den sträckan nu när linjen Älvsjö – Uppsala startar.

I den nya tidtabellen är restiden Stockholm C – Södertälje C 45 minuter, mot tidigare 43. De insatståg som går till Södertälje i rusningstid har dock 47 minuters körtid, och det beror på det enkelspår som fortsatt finns mellan Östertälje och Södertälje hamn.
Värt att notera är att tågen också får ett tillägg på 2 minuter på sträckan Märsta – Stockholm C vilket möjliggör att tågen bättre är i tid på Stockholm C och därmed har bättre förutsättningar att avgå från Stockholm C i tid.

Tåg från Södertälje: För 3-4 år sedan förlängdes körtiden med 1 minut genom ett påslag mellan Huddinge och Stuvsta, vilket har varit mycket nyttigt för punktligheten. I den nya tidtabellen finns även ett banarbetstillägg mellan Södertälje hamn och Östertälje på 1 minut, däremot har ståtiden i Södertälje hamn kortats med 1 minut, så körtiden Södertälje C – Stockholm C är oförändrat 46 minuter. Insatstågen från Södertälje C har dock 47 minuters körtid pga enkelspåret vid Södertälje hamn.

Körtiderna ses över varje år. Jag har dock svårt att tro att det kommer att ske några större förändringar för Södertäljelinjen de nästkommande åren (med undantag för insatstågen som kan få bättre lägen när dubbelspårsutbyggnaden är helt klar).

Att köra fler tåg för att minska belastningen på varje enskilt tåg finns inte heller möjlighet till innan Citybanan öppnar.

Till tidtabell T14 (från december 2013) ska vi dock försöka hitta på något sätt att få bättre anslutning till de Gnestatåg i eftermiddagsrusningen som nu fått 12 minuters bytestid från Stockholm C.

Jag hoppas att du fått lite mer svar på dina frågor.

Daniel Jäderland
Spårtrafikplanerare

 

One thought on “Därför förlänger SL restiden på pendeltågens Södertäljelinje

  1. Ang körtider från/till Södertälje

    Det är trist att man inte inser att tiderna borde förkortas, inte förlängas. Att en resa från Södertälje C till Stockholm C kommer att ta 47 minuter + förseningstid är inte något som lockar.

    Dessutom har man lagt om busstrafiken. En resa som nu tar ca 14 min från Pershagen, Södertälje till Södertälja Centrum kommer efter omläggningen ta mellan 28 – 32 minuter. Det är en rejäl ökning i restid!

    Tyvärr var detta väntat vilket har fått oss att se oss om efter annat resande. Då återstår det att ta bil och så får det bli.

    Verkar som att SL vill minska kollektivresandet från ytterområden. Men tänk också på att det är ni, SL, som bidrar till miljöförstöringen.