Miljöfrågorna – en del av framtiden

Det finns inga spåkulor som man ser in i framtiden med. Det finns ingen tvärsäkerhet som är möjlig att finna. Allting kan bli så annorlunda mot vad man hade tänkt sig.

Allt vi kan göra är att försöka samla information och dra kvalificerade slutsatser. En slutsats som jag dragit är att miljöfrågorna kommer att bli en viktig del av Södertäljes framtid.

Vi lever i en tid då klimatfrågorna blir allt viktigare. Värnandet om miljön står allt högre på hela världens dagordning. Den tuffaste utmaningen kommer att bli när Kina, Ryssland, Afrika och andra delar av världen söker sig till västvärldens standard när det gäller bilåkning och utsläpp. Det kommer krävas en kombination av eget ansvarstagande och globalt politiskt ledarskap.

Alla kommer allt mer att bli en del av miljöarbetet, men i vår kommun bedömer jag att frågorna kommer att stå högre och tidigare på dagordningen. Jag drar denna slutsatser på några faktorer.

För det första handlar det om att några av vår tids föregångare inom miljöområdet sedan en lång tid har varit etablerade i Järna. Jag besökte Skillebyholms höstmarknad igår och märkte det stora intresset för Sveriges största ekomarknad. På många sätt har Järna kommit att bli ett centrum för ekologisk handel och idén om att leva i samklang med de förutsättningar som naturen ger. Denna kunskap kommer att bli allt mer efterfrågad.

För det andra handlar det om att exportindustrin i allt högre utsträckning kommer att ställa om i en miljöteknisk inriktning. Det finns alla förutsättningar för flera av de näringsverksamheter som finns i kommunen att bli internationella föregångare. Det handlar inte bara om AstraZeneca och Scania. Det handlar också om en rad mindre företag som finns i Södertälje och som har teknisk/industriell inriktning. Några har redan börjat, men allt talar för att fler kommer att följa.

För det tredje handlar det om arbetet som bedrivs i kommunen och i våra bolag. Alltifrån Telge Energis inriktning på ren el och energi till kostenhetens arbete med KRAV-godkänd mat (som blivit finalist i ”Bästa Miljöarbete” i Arla Guldko, som hade tre nomineringar i White Guide Junior, som ligger topp tre i ekomatsligan). Mycket kan bli bra mycket bättre i kommunens sätt att jobba, men bland flera av våra verksamheter finns miljöföregångar som är värda att lyfta fram.

Det kommer inte nödvändigtvis vara en enkel resa. Vi har också stora hinder att ta oss över, som bilberoendet, som de föroreringar som finns i marken sedan industrialiseringens barndom. Som nedskräpningen, där folk borde skärpa sig.

Ingen förändring sker enkelt, men om jag får gissa kommer miljöfrågorna – ekologin – att ha en snabbt växande betydelse i vår kommuns framtid.

Comments are closed.