Därför kandiderar jag i kyrkovalet

Tillsammans med VIktoria Hjulström skrev jag idag i Södertälje-posten en artikel om varför vi kandiderar i kyrkovalet:

Därför kandiderar vi i kyrkovalet

Sverige är troligtvis ett av världens mest sekulariserade länder. Ändå är det just till kyrkan som många av oss söker sig vid livets vändpunkter. När kärleken eller det nyfödda barnet ska firas, när sorgen och döden tränger sig på och stänger ute allt annat eller när vi behöver få en stillsam plats för att tänka över livets vägval. För många av oss är kyrkan som den där barndomsvännen som vi sällan träffar men som vi litar på att ska finnas där den dag som vi behöver den.

Vi har respekt för denna roll och tycker att den är viktig i ett modernt samhälle. Öppenhet, både inför andra trosriktningar och även inför sökare och icketroende är något som måste bevaras och utvecklas i Svenska kyrkan, både för kyrkans egen skull och för de människors skull som den är skapad för.

Vi kandiderar i Kyrkovalet för att vi vill att kyrkan ska vara just en öppen folkkyrka. För oss hör inte kvinnoprästmotstånd och homofobi hemma i den svenska kyrkan. För oss är kyrkans diakonala verksamhet och internationella arbete viktigt. Vi vill arbeta gemensamt för att hålla Sveriges kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och välvårdade.

Kyrkan är en viktig del av vår tradition och vår historia, men framtiden för Svenska Kyrkan är inte helt enkel. Utmaningen med att vara folkkyrka i världens mest sekulariserade land kommer att kräva både nytänkande och mod. Vi vill möta denna utmaning och vara med och dra vårt strå till stacken. Samtidigt finns det konservativa – och till och med främlingsfientliga – krafter som vill föra kyrkan åt ett helt annat håll. Åt ett håll där kyrkan sluter sig och stänger ute. Vid ett lågt valdeltagande och vid ett bristande engagemang kommer dessa krafter att få ett allt större inflytande.

Vi behöver helt enkelt dig idag. Du som litar på att kyrkan ska finnas där den dag som du behöver den. Idag behövs din röst för en öppen folkkyrka.

Elof Hansjons (S) kandidat i kyrkovalet
Viktoria Hjulström (S) kandidat i kyrkovalet

Comments are closed.