Därför Metin Rhawi

Som socialdemokrat finns det många goda kandidater att välja mellan inför valet till Europaparlamentet. Jag vill förstås särskilt nämna Jytte Guteland var min företrädare som kassör för Stockholms läns SSU-distrikt. En person som jag har mycket stor respekt för.

För mig är inte personvalet överordnat. Det viktigaste är ett bra lag som vill forma en majoritet i Europa för utbildning, rättvisa och jobb snarare än nedskärningar och mer av den nyliberalt inspirerade ekonomiska politik som inte fungerat. Konfliktdimensionen i Europa är i grunden samma som den i Sverige. Det är också mycket viktigt för mig att försvarar humanism och människovärde mot rasistiska och främlingsfientliga krafter.

Men när det nu finns en möjlighet att sätta ett personkryss på valsedeln kommer jag att göra det. Jag stödjer Södertäljes socialdemokratiska kandidat Metin Rhawi, som står på plats 30 på valsedeln.

Metin är en klok och omtänksam person. En duktig lyssnare som verkligen är intresserad av hur människor har det. Han är nyfiken och samtalar gärna länge och väl med personer även om de inte tycker så som han tycker. Han är en gränsöverskridare i ordets rätt bemärkelse. Han besitter helt enkelt personliga kvaliteter som är viktiga i EU-parlamentet där man måste forma politik tillsammans med andra som har helt andra uppleveser i sin livshistoria. Då måste man klara att både lyssna, förstå och peka ut en gemensam färdriktning.

Utöver detta har han ett starkt engagemang för viktiga värderingar om jämställdhet, demokrati och gemenskap. Värden som guidar honom i hans ställningstaganden i enskilda frågor.

Slutligen har Metin Rhawi en kunskap om Södertälje och våra förutsättningar. Med tanke på att vår kommun i så stor utsträckning påverkas av händelser i omvärlden vore det viktigt med en person i Bryssel som kan våra frågor.

Jag tror därmed att Metin Rhawi vore en bra representant för både Södertälje, för Sverige och för Socialdemokraterna. Jag kommer att stödja honom, men har också stor förståelse för den som stödjer någon annan kandidat och den som inte väljer att sätta personkryss.

Det viktigaste är att man går och röstar.

Comments are closed.