Några trendbrott i Södertälje

Vi hade omvärldsdag i kommunen idag. En dag då förvaltningen lämnar över sitt underlag inför Mål & Budget. Jag fick möjlighet att säga några ord om några trender i kommunens utveckling. Ungefär såhär sade jag om detta:

”Jag tänker ibland på hur mycket som har förändrats sedan vi sågs sist på omvärldsdag.

Då hade Fokus kommunrankning precis kommit. Vi var glada över att ha klättrat 46 platser. Från 288 till 242. När rankningen presenterades i år hade vi klättrat 204 platser till. Södertälje kom på plats 38. Och Lasse Karlsson var förstås snabb med att twittra ut att Södertälje är etta på hans lista – och den är statistiskt säkerställd. I klättringen låg en förändring i vad som mättes, för att den skulle stämma bättre överens med verkliga förhållanden. Viktigt att komma ihåg.

Då hade precis Telgepaketet presenterats – med ansvarsfulla försäljningar för ökade amorteringar. Skuldutvecklingen skulle brytas. Nu kan vi läsa i delårsbokslutet att kommunens låneskuld har minskat med 1,5 miljarder sedan april förra året. Allt är förstås inte jämförbart. Det finns fluktuationer kring när inbetalningar och utbetalningar görs. Men en sak vet vi säkert. Vi har amorterat och det rejält.

Då presenterades ett budgetunderlag med förmodade effektiviseringskrav på 150-200 miljoner 2014 och kanske ytterligare 140 miljoner 2015. Men ekonomin vände och mot slutet av året kunde en budget läggas nästan utan effektiviseringskrav och ett bokslut lades fram med ett stort överskott.

Då började vi se ett trendbrott när det gäller kostnaderna för försörjningsstöd. Nu ser vi att de sjunker snabbt. Då var vi fortsatt oroliga för skenande kostnader för externa köp av hemtjänst. Nu ser vi att kostnaderna istället minskar. Då hade resultaten i skolan börjat öka. Den trenden har fortsatt.

De trendbrott som vi ser är inte en konsekvens av någon enskild person. Det är främst en konsekvens av det hårda arbete som utförs på våra kontor och i våra nämnder – där man ofta lägger partipolitiken åt sidan och jobbar framåt tillsammans.

Vi väntar fortfarande på fler trendbrott. Sjukskrivningar, arbetslöshet är två viktiga områden – det finns flera. Och vi står fortfarande med svåra framtidsfrågor att hantera – vill man vara i en lättstyrd kommun ska man välja en annan. Även om jag brukar säga att den allra svåraste utmaningen en kommunpolitiker eller tjänsteman kan ha är att styra en glesbygdskommun som haft befolkningsminskning i decennier. Där det inte finns någon energi.

I Södertälje finns det energi och vi har ett gemensamt ledarskapsansvar att rikta den åt rätt håll.”

Comments are closed.