Därför är just skolan så viktig just för Södertälje

Södertälje är mitt hem sedan jag föddes på sjukhuset för 33 år sedan. Jag har vuxit upp här och sett saker som förändrats. För tre år sedan valde mitt parti mig till kommunalråd. Nu står jag inför min första valrörelse som ledande politiker och ska berätta vad jag vill tillsammans med mitt parti.

Det har alltid funnits många olika frågor som varit viktiga för kommunen. Att hålla samman stad och landsbygd, att skapa jobb för invånarna och exportinkomster för Sverige, omsorgen om de äldre, kulturen och idrotten som för oss samman, flyktingfrågorna, utrikespolitik, den kommunala ekonomin, flyktingfrågor, för att nämna några. I en kommun – där så många är beroende av varandra och av politiska beslut – är inga frågor oviktiga.

Men om jag får välja ut en enda fråga som mer avgörande än någon annan så är det skolan.

Skolfrågorna är förstås viktiga på alla platser. Det finns ett moraliskt ansvar för hela vår generation att investera i nästa generations möjligheter. Så är det överallt. Det är genom att vår generation investerar i utbildning som nästa generation kommer att hitta nästa steg i lösningarna på de svåra och komplexa samhällsfrågorna, som klimathotet och ojämlikheten. Vi har idag inte svaret på allt. Men vi har ett ansvar att ge nästa generation möjlighet att hitta fler svar.

Så skolan och utbildningen är hela landets viktigaste framtidsfrågor. Men skolfrågorna är än viktigare i Södertälje jämfört med andra platser och det finns flera skäl till det.

För det första; Många av våra barn har det tuffare från början. De kommer oftare från hem med låg utbildningsnivå och flera av våra barn har kommit till Sverige efter att de börjat skolan. I ett rättvist samhälle ska alla ha lika chanser och lika höga förväntningar på sig, oavsett bakgrund. Det är flit och hårt arbete som ska avgöra vem som lyckas, inte födelseplats och föräldrars utbildningsnivå. Men om alla barn – även våra i Södertälje – i praktiken ska få lika chanser att uppnå sina drömmar måste våra skolor vara bättre än andra kommuners skolor. Vi har ett kompensatoriskt ansvar.

För det andra; Södertälje är en plats där få har bott i generationer och där många har flyttat in eller har föräldrar som flyttat in. Många har kommit från andra delar av Sverige, en del har kommit från andra länder. I ett sådant samhälle måste man ha platser där människor möts och lär känna varandra. Det är så man skapar en sammanhållning och en stolthet över sin hemort. Skolan är samhällets viktigaste samlingsplats. Barn med olika bakgrund lär känna varandra, barn i närområden lär känna varandra, föräldrar lär känna varandra. Det är viktigt för Södertälje.

För det tredje; Föräldrar investerar mer än någonsin i sina barn – både i tid och i resurser. Kvaliteten i skolans undervisning är otroligt viktig för var man väljer att bo med sina barn. När kraven blir högre måste vi som kommun möta upp mot detta. Utöver skolans kvalitet är det viktigt att erbjuda en rik fritid. I ideella verksamheter lär man sig om ledarskap och om samarbete. Man får ta eget ansvar. Därför har vi sagt att Södertälje ska ha Stockholmsregionens bästa möjligheter för barn och unga att syssla med kultur och idrott under sin uppväxt.

För det fjärde; förtroendet för skolan. Under några år sjönk skolans resultat i Södertälje, vilket gav en negativ spiral. Det finns fortfarande mycket kvar att uträtta, men nu har kunskapsresultaten vänt. Under fyra år i rad har niornas genomsnittliga meritvärden höjts. När andelen gymnasiebehöriga sjunker i Sverige så har andelen gymnasiebehöriga ökat i Södertälje under tre år i rad. Denna trend måste fortsätta om förtroendet ska vara högt. Vi har ett ansvar att åstadkomma detta.

För det femte; Det är dagens skolresultat som sätter förutsättningarna för morgondagens arbetsmarknad. Södertälje har ett stort näringsliv med många arbetsplatser. Vår kommun är en regional arbetsgivare och har under flera decennier bidragit med tiotals miljarder kronor till landets exportinkomster. Den viktigaste framtidsfrågan för vårt näringsliv – som faktiskt också är en viktig beståndsdel i landets handelsnetto och ekonomi – är att kompetensförsörjningen fungerar. Då måste våra skolor vara bra och vi måste få fler att studera mot naturvetenskap och teknik. Det är för övrigt ett av skälen till att banden nu stärks mellan Tom Tits Experiment och våra skolor.

För det sjätte; Vi verkar i en region med hård konkurrens om de bästa lärarna. Den som är lärare i vårt närområde har flera skolor och kommuner att välja mellan. Det ställer högre krav på vårt arbetsgivarskap. En del handlar om lön, men det handlar också om skolans ledarskap och arbetsvillkor. Alla skolor i Stockholms län möter denna konkurrens. Men den som är längst ut på pendeltågslinjen måste också anstränga sig hårdare.

För det sjunde; och det är egentligen lika för alla. Vi som är vuxna beslutsfattare har ett moraliskt ansvar för alla barns möjligheter.

Hur åstadkommer vi nu detta?

Det viktigaste är faktiskt att inse att det inte är vi politiker som ska åstadkomma allt detta. Vi som politiker ska sätta upp mål om att skolans resultat ska öka, vi ska ställa krav, vi ska följa upp och efterfråga resultat, vi ska stödja förutsättningarna, vi ska intressera oss för skolans vardag. Men jag tycker att Boel Godner fångade det bra i en intervju i Länstidningen: ”Vi lämnar till experterna att utveckla skolan. Vi som politiker ska ge verktygen för att bli bättre, men att peka med hela handen rakt in i klassrummet, det vill vi inte.”

Nu har ekonomin blivit starkare i Södertälje kommun. När en del börjar tala om skattesänkningar så är det fortfarande långt ner på min lista över prioriteringar. Det vi gör nu är att vi använder den starkare ekonomin för våra skolor. Vi stärker skolans budget med 20 miljoner kronor om året, som främst ska gå till fler lärare och specialpedagoger och som i första hand ska riktas mot lågstadiet. Tidiga insatser ger resultat, även om det inte på kort sikt kommer synas i niornas betygsstatistik så vet vi att det stärker skolan över tid. Det är ett sätt att stödja förutsättningarna.

Utöver detta fattas beslut om alltifrån stärkt studie- och yrkesvägledning (för att höja studiemotivationen) till att utveckla modellen med två lärare i klassrummet.

Till detta kommer Socialdemokraternas valmanifest för Sverige som skulle innebära satsningar motsvarande cirka 92 miljoner kronor för Södertäljes skolor.

Vi har de senaste åren försökt koncentrera oss på de resurser vi redan har och använda de bättre och klokare.Vi har investerat i möjligheter till kompetensutveckling – i utvecklingslärare. Vi har sett till att speciellt undanta skolan när andra fått stå tillbaka – när ekonomin varit i behov av strama tyglar. Nu är tid för att stärka skolan.

Det är min bergfasta övertygelse att skolan är vår viktigaste framtidsfråga i Södertälje. Låt oss tillsammans fortsätta utveckla elevernas förutsättningar. Låt kunskap lyfta vår kommun.

Comments are closed.