Om en garageport och om ansvar för ekonomin

Fick möjlighet att säga några ord idag när vi inledde budgetarbetet inför nästa år genom att få underlag från förvaltningen.

——-

För mig är Södertälje den stad i Sverige där en helt vanlig ung kille visade att talang, hårt arbete och en garageport räcker för att man ska kunna bli bäst i världen i tennis. Den resan är förstås exceptionell, men hos oss har vi många barn som inte får något gratis från början. Inga kontakter, inga genvägar.

Det är vårt ansvar att ge fler förutsättningar att göra samma resa som Björn Borg, men nästa gång kan det vara inom naturvetenskap, inom teknik, inom byggnadsarbete eller inom omsorgssektorn. Det är ju därför som vi är politiker eller tjänstemän i en kommun. För att vi vet att ett klokt styrt samhälle kan förändra barn och ungas möjligheter.

Vi vet att vi står inför utmaningar. Jag kommer att komma till dem.

Men först några ord om de år som varit. Tillsammans över blockgränserna har vi haft viktiga diskussioner om hur ekonomin i kommunen ska stärkas. När vi kommer till budgetbeslut har vi olika förslag, men jag upplever att vi i grunden varit överens om vikten av en stabil ekonomi.

Södertälje ska ha en kultur av att ha ordning och reda i ekonomin. Har man ordning och reda i ekonomin brukar man också ha en bra styrning av verksamheten.

Därför är jag glad att Södertälje under fyra år i rad har haft ett starkare ekonomiskt resultat för kommunkoncernen än vad medelkommunen i Sverige har. Förra året hade vi nästan fyra gånger så starkt resultat.

Därför är jag glad att vi har varit måna om att klara tuffa ekonomiska lägen utan att höja skatten. Jämfört med 2006 är det numera högre kommun- och landstingsskatt i 263 av Sveriges 290 kommuner. Vi är en av de tio procent av Sveriges kommuner där skatten inte är högre. Sedan 4 år tillbaka har Södertälje lägre skattenivå än medelkommunen i Sverige.

Därför är jag glad att vi har amorterat. Därför är jag glad att vi ändrat avskrivningsprinciper på Telge Fastigheter. Därför är jag glad att vi prioriterat bland investeringar. Därför är jag glad att vi har gjort nedskrivningar på några av våra tillgångar. Därför är jag glad att Södertälje idag har den högsta soliditeten vi haft under hela 2000-talet.

Det handlar om ekonomiskt ansvar när vi kan ta ekonomiskt ansvar. Det handlar om att vår generation ska göra rätt för sig inför nästa generation.

För en sak vet vi säkert. Vårt Södertälje kommer att möta utmaningar. Vi har gjort det i flera hundra år. Vi är så nära händelserna i omvärlden så att förändringar här hos oss går med blixtens hastighet. Vi är sannolikt den kommun i Sverige där det är mest komplext att planera inför framtiden. Vår ekonomi kommer svänga mer än andra kommuners, då behöver det finnas en stabilitet i grunden.

Nu ser vi att befolkningskurvan verkar vika – till stor del beroende på att vi hittills i år haft lägre flyktingmottagande än beräknat. Det är också en utmaning, men den ska vi hantera. Det bästa sättet att hantera den är att samla ihop så mycket information som möjligt, skapa underlag, försöka förutspå förändringar.

Förra året när vi träffades var vi glada för ett jättekliv på Fokus kommunrankning. Nu klättrade vi några platser till från 38 till 34.

Men alla kurvor går inte åt rätt håll. Sjukskrivningstalen och arbetslöshetsstatistiken bekymrar mig särskilt.

Nu tar varje parti över med sina idéer för att klättra ytterligare platser på Fokus kommunrankning och för att vända de kurvor som ännu inte vänt.

Men låt oss vara överens om att göra det med ansvar för ekonomin i grunden. Om man kombinerar utvecklingsoptimism med ansvarskänsla brukar det bli ganska bra.

Då kan vi ge förutsättningar för fler barn att hitta sin garageport till framgång.

Comments are closed.