Därför ska man inte höja SL-taxan

Idag fattade landstinget beslut att inte höja SL-taxan. Såhär argumenterade jag i talarstolen:

Ordförande, åhörare,

Det var 784 som tog mig till biblioteket i Södertälje hemifrån Sörby-Valåkers väg på Hölös landsbygd. Kollektivtrafik är frihet. Tillgång till stadens och landets utbud är frihet. Ekonomiska marginaler för den som inte har det är frihet. För varje krona som SL-taxan höjs försvinner någon annans frihet.

Jag skulle vilja mynta ett nytt begrepp här idag. SL-konjunkturen.

Till skillnad från ekonomin i världen runt omkring är SL-konjunkturen perfekt förutsägbar och har varit det under lång tid.

SL-konjunkturen går alltid som på räls. Den sägs vara bekymmersfri och stabil varje dag, utom just vart fjärde år. Året efter ett val är krisen alltid plötsligt så stor så att moderatledningen stiger fram och med bistra miner hävdar att det bara finns en sak att göra, chockhöja resenärernas taxa.

Så var det 2007, så var det 2011, så är det 2015, så kommer det vara 2019 och 2023 om Moderaterna vinner då.

Problemet är att SL-konjunkturen är en fasad. Det var aldrig några konjunkturtoppar. Vi socialdemokrater såg problemen när Moderaterna var bekymmersfria. Nu är vi äntligen överens om att problemen finns. Men vi står vid ett vägval för hur de ska hanteras.

Ska vi göra det enkla: Låtsas som att det är resenärernas fel att ekonomin kantrar; att det är deras fel att de väljer bort kollektivtrafiken så Moderaternas budgetkalkyler spricker; att det är den ensamstående mamman som är för snål när hon står vid biljettkassan.

Eller ska vi göra det svåra: Erkänna att SL har kostnadsproblem snarare än intäktsproblem. Att man har gjort prestigeinvesteringar som inte ger resenärer. Att konsulttaxan äter upp alltför stor del av intäkterna från SL-taxan.

IKEA blev inte världens mest framgångsrika möbelföretag genom att höja priser. De blev det genom att ha kontroll på kostnader.

Nu är det tid för landstingsfullmäktige att visa ansvar. Att vara tydliga mot Trafiknämnden att de underliggande ekonomiska problemen ska tas itu med, inte skyfflas över till resenärernas plånböcker. För hela landstingsfullmäktige har ett ansvar. Bakom varje vidlyftigt beslut som Christer G Wennerholm fattade fanns en moderat landstingsgrupp som applåderade.

Och om vi väljer rätt väg – om vi tar ansvar – skapar vi frihet.

Jag yrkar bifall till Socialdemokraternas reservation.

One thought on “Därför ska man inte höja SL-taxan

  1. Väldigt bra inlägg Elof och hade de nte bestämt sig innan så hade ditt tal gjort skillnad och det hade inte blivit någon taxehöjning av SL kortet bra talat
    Med vänlig hälsning,
    Anita Bäckström