Populismen är vår tids häxkonst

”Tragedies can be resolved in on of two ways: there is the Shakespearean resolution and there is the Chekhovian one. At the end of a Shakespearean tradgedy, the stage is strewn with dead bodies and maybe there’s some justice hovering high above. A Chekhov tradgedy, on the other hand, ends with everybody desillusioned, embittered, heartbroken, disappointed, absolutely shattered but still alive. And i want a Chekhovian resolution, not a Shakespearean one, for the Israeli/Palestinian tragedy.”

– Amos Oz.

Politik består inte bara av en konflikt mellan höger och vänter. Politik består också av en konflikt mellan en pragmatisk och samlande mitten och ytterkantspartier som ibland fokuserar mer på att leverera högljudda och populistiska förslag.

I en komplex tid där många söker ”tydlighet och raka besked” är det lättare för den som är populistisk. För den som målar i svart och vitt och uttrycker sig tvärsäkert om vad som är rätt och fel.

”Tydlighet och tvärsäkerhet” är lite av vår tids häxkonster. De lockade många till radikala lösningar som till slut inte hade särskilt mycket med verkligheten att göra. Det är också därför många populistiska krafter får det mycket svårt när de till slut måste ta ansvar för hela den komplexa verkligheten. När de möter nyanser, men bara har svart och vit målarfärg.

Socialdemokratin har en kris, men också de mitten-högerorienterade partierna har mycket kämpigt. I Tyskland och Storbritannien led de liberala partierna svårt i de senaste valen. Sansade krafter i konservativa partier utmanövreras, inte minst i USA. Det är egentligen nyansernas kris, pragmatismens kris, problematiserandets kris, förnuftets kris, långsamhetens kris, komplexitetens kris.

Jag tror på en politik där man undviker svepande och enkla förklaringar och där man vänder sig emot både höger- och vänsterpopulism. Där man hittar en balans mellan tillväxt och rättvisa och mellan människors rättigheter och skyldigheter.

Det absolut bästa sättet att förändra ett samhälle inför framtiden är att göra det steg för steg. Säker i sina grundläggande värderingar, men med noggranna utredningar och omprövningar när verkligheten förändras. Det var genom detta sätt som Sverige blev världens bästa land att leva i.

Det var så som Socialdemokraterna blev världens mest radikala och framtidsinriktade parti i faktisk handling – även om man aldrig har varit det i ord och retorik.

Därför kommer jag alltid att vara fast förankrad i politikens mittfåra.

Comments are closed.