Senaste information om Gnestapendeln

Vill delge den senaste informationen jag har angående Gnestapendeln. Informationen kommer från vårt samhällsbyggnadskontor där tjänstemännen noga följer frågan.

”Hej!

Jag har precis nåtts av ny information om Gnestapendeln som jag väljer att sprida till er för kännedom.  Det går långsamt men säkert i rätt riktning för oss avseende Trafikverkets förslag om tågtrafikplan 2014. I den första muntliga informationen i början av juni månad var all trafik för Gnestapendeln borttagen. I remissförslaget som Trafikverket presenterade i slutet av juni månad var Gnestatrafiken återinförd, förutom tre stycken dubbelturer.

Efter att remissynpunkter inkommit i början av augusti har Trafikverket nu presenterat ett nytt förslag för trafikoperatörerna.  Det senaste förslaget innebär att nuvarande utbud för Gnestapendeln är återlagt för perioden från trafikstarten den 15 december 2013. Senare under år 2014, allt eftersom de nya operatörerna beräknas komma i gång med sin trafik, trängs två dubbelturer på Gnestapendeln undan, det gäller delsträckan Järna-Gnesta med en dubbeltur på förmiddagen och en dubbeltur på eftermiddagen. Avgången 1610 från Södertälje finns däremot med i förslaget, nu även på sträckan Järna-Gnesta.

Vi på tjänstemannasidan fortsätter vårt samarbete med Gnesta/Sörmland och fortsätter att argumentera för att resenärerna återfår samma standard som idag att kunna arbets- och studiependla till och från Mölnbo och Gnesta. Den fortsatta processen i korthet:

– Samordningsmöte Trafikoperatörer / Trafikverket 20-22/8
– Trafikverkets direktion sammanträder 22/8
– Om inte Trafikoperatörerna/Trafikverk kommer överens ska sk tvistlösning begäras senast den 2/9
– Tvistlösning ska ha avslutas senast den 11/9
– Beslut av Trafikverket om Tågtrafikplan 2014 den 20/9
– Trafikstart Tågtrafikplan 2014 den 15/12

Med vänlig hälsning Bengt Andersson”

Jag stannar kvar

Pinsamt sommarlånghårig – sådär som man kan vara i Mora där ingen i centrum fattar att jag är en seriös beslutsfattare – sätter jag mig tillrätta i frisörstolen. Ett frisörbesök i Dalarnas vackraste kommun tar minst 45 minuter, så det är lika bra att småprata. Och jag får förstås frågan om jag kan tänka mig att flytta till Mora.

Svaret på frågan är enkelt.

Långt in i hjärtat känner jag en samhörighet med Dalarna. Historiken om bygemenskap och samhörighet fascinerar mig. Jag beundrar respekten för dem som under hundratals år byggde upp byarna kring Siljan. En respekt som syns i alltifrån att gårdsnamnen fortfarande används till att man har bevarat kyrkböcker under lång tid. Jag älskar naturlandskapet och skogen. Känner en ständig längtan till fäboden där mobiltäckningen inte fungerar. Hjortronmyren, gärdesgårdarna, sommarljuset, timmerstugorna, grusvägarna, folkmusiken, Mando Diao, tunnbrödet.

Kort sagt, jag är en dalaromantiker.

Men svaret var som sagt enkelt. Nej, jag kommer inte att flytta till Mora.

Jag tycker om platsen Dalarna, kommer alltid att återvända dit flera gånger om året. Men jag vill bo på ett ställe där jag på samma gång har nära till havet, till Stockholm, till landsbygden och till en egen stadskärna. Det finns bara ett sådant ställe och där bor jag redan.

Hur kan man döda för att bekämpa kärlek?

Det var nog 1998 eller möjligen tidigt 1999 när jag såg Fucking Åmål. Jag hade förstås mött HBTQ-frågorna innan dess (även om begreppet HBTQ ännu inte lanserats). Frågorna diskuterades i skolan. Adoptionsrätt, partnerskap. Huruvida det var ok att kalla någon ”jävla bög”.

Men jag vet så tydligt att allt blev glasklart efter filmen. Det handlar om människors starkaste känslor. Det handlar om riktiga skratt och riktiga tårar. Det handlar om riktig rädsla och och riktig nyfikenhet. Det handlar om att få älska i frihet.

För mig är det så självklart så att jag idag har svårt att förstå hatet. Om människor älskar varandra kan de väl få göra det? Hur svårt kan det vara? Hur kan det vara provocerande?

Hur kan man döda för att bekämpa kärlek?

Nu pågår Stockholm Pride. En festival som för tio år sedan attackerades av den person som leder Nationaldemokraterna i Södertälje, Marc Abramsson. Festivalen är en viktig manifestation för rättigheter som är långt ifrån självklara. Festivalen är också viktig för att förflytta normer.

Jag vet att det finns många personer i min kommun, Södertälje, som känner en oro för att berätta om sin sexuella läggning. De är oroliga för att mötas av fördomar eller av hån. Detta är självklart inte ok. Du har rätt att bli kär.

Avslutningsvis: Det debatteras ibland om huruvida den sexuella läggningen är medfödd eller inte. Låt oss för en gångs skull vara tydliga med att eventuell genetik är ointressant för det moraliska ställningstagandet. Oavsett om din läggning är genetiskt bestämd eller inte har du rätt att förälska dig i den du vill. Punkt.

Reflektion över blocköverskridande enighet

För en vecka sedan enades vi – majoritet och opposition i Södertälje – om ett gemensamt uttalande till stöd för Gnestapendeln. I måndags kväll kom vi överens om ett samlat förslag kring skollokaler som syftade till att ge en trygghet i vad som kommer att hända. Och i fredags beslutade vi gemensamt över blockgränserna om ett samlat förslag kring utmärkelser och evenemangsdagar.

Det är förstås skönt att vi kan gå fram gemensamt kring viktiga frågor för kommunen. Det ger en tydlighet och en trygghet. Inget av besluten är en slump. De bygger på förtroendefulla och konstruktiva samtal. Jag är glad och tacksam att vi har haft dem.

Samtidigt får man inte glömma att politikens nerv består av att olika sidor, olika värderingar och olika åsikter blir representerade. I blocköverskridande förtroendefulla samtal blir de representerade i de slutna rummen, i en talarstolskonflikt blir de representerade i offentligheten.

Alla kan inte – och kommer aldrig att vara – nöjda med alla de beslut som fattas. Det finns alltid de som känner sig som vinnare och de som känner sig som förlorare. Den stora faran med blocköverskridande överenskommelser blir därmed att ett antal personer inte känner sig representerade – trots att deras åsikter kan ha varit högst närvarande i en förhandling.

Eller för att ta ovanstående överenskommelser som exempel. Jag vet förstås att det finns personer – både politiker, tjänstemän, lärare och föräldrar – som delvis skulle velat se andra lösningar när det gäller vilka skollokaler som ska användas. Och lika självklart finns det aktörer som skulle vilja se ett annat upplägg när det gäller utmärkelser och evenemangsdagar. När jag samlat namnunderskrifter för att rädda Gnestapendeln har jag till och med stött på personer som inte alls tycker att denna fråga är viktig för dem och som därför aktivt låtit bli att skriva under.

I en tid när politiken visat enighet kan det nog också finnas dem som inte känner sig representerade.

Det är bra för kommunen med överenskommelser och förtroendefulla samtal över blockgränserna. Det är viktigt att vi som är politiker samlar oss för stadens bästa. Men det är också viktigt för demokratin att ibland inte vara överens – att vara tydliga med att fler åsikter är representerade än en slutlig framförhandlad gemensam.

Gemensamt uttalande till stöd för Gnestapendeln

Vi står tillsammans bakom pendellinjen till Mölnbo och Gnesta

Under onsdagen nåddes vi av beskedet att det föreligger ett hot mot pendeltågstrafiken mellan Gnesta, Mölnbo och Järna. Beskedet är djupt oroade och vi står enade i vår kritik mot Trafikverkets förslag.

För Södertälje kommun är kollektivtrafikförbindelserna med grannkommunerna av strategisk betydelse. Det är – och ska vara – en del av vår framtid. Tusentals personer arbetspendlar till och från Södertälje, bland annat från Gnesta. I vår kommun finns flera arbetsplatser som är av stor betydelse för regionens arbetsmarknad och ekonomi. Drastiska försämringar i pendlingsmöjligheterna riskerar att slå hårt mot kompetensförsörjningen och arbetsmarknaden.

Mölnbo som samhälle skulle drabbas hårt av en nedläggning av pendeltågsstationen. Man skulle dessutom utsättas för en ökad trafikmängd på väg 57 genom samhället. En väg som redan idag är bristfällig. Även Järna skulle vidkännas ökad mängd biltrafik, då allt talar för att de som idag tågpendlar skulle flytta över till bilen.

Vi förstår att det finns problem med kapaciteten på spåren. Men en lösning där pendeltågstrafiken till Gnesta och Mölnbo läggs ner får orimligt stora konsekvenser för flera tätorter och för kommunerna i Gnesta och Södertälje.

I framtiden måste mer trafik flyttas från landsväg till järnväg. Tågrörelserna måste bli fler – inte färre. Alla våra partier sätter stor vikt vid förutsättningar för tågresor mellan Gnesta, Mölnbo och Södertälje och kommer att kämpa för att rädda den hotade pendeltågslinjen.

Boel Godner (S)

Elof Hansjons (S)

Anne-Marie Larsson (M)

Ewa Lofvar Konradsson (MP)

Mats Siljebrand (FP)

Staffan Norberg (V)

Tage Gripenstam (C)

Veronica Westergård (KD)

Överenskommelse om skollokaler

Vi har nu nått en överenskommelse över blockgränserna om lokalfrågor – däribland flera av de skollokalsfrågor som diskuterats. Här kan du läsa överenskommelsen i sin helhet.

Word: 130611_överenskommelse om lokaler_slutversion

PDF: 130611_överenskommelse om lokaler_slutversion

Överenskommelsen är gjord mellan S, MP, V, M, FP, C och KD på kommunstyrelsenivå.

Jag svarar gärna på frågor om vad överenskommelsen innebär, både via mejl och telefon. Du hittar mina kontaktuppgifter under fliken kontakt.

Rädda Gnestapendeln

Klockan 14.06 idag fick jag ett meddelande på facebook från Johan Rocklind, som är kommunstyrelsens ordförande i Gnesta.

Mejlet inleds med ett enda ord och därefter punkt. ”Krisläge”.

Johan beskrev i mejlet att pendeltågstrafiken mellan Järna och Gnesta är hotad och att beslut kan fattas inom kort. Förstås direkt ringa Boel och informera henne och därefter springa upp till plan 3 i stadshuset för att ta reda på om Samhällsbyggnadskontoret känner till något om detta.

De var lika förvånade som jag. Men efter att de haft några samtal med SL och Trafikverket stod det klart. Gnestapendeln är hotad. Problemet – som de beskriver – är att det är så många som är intresserade av att bedriva fjärrtågstrafik mellan Stockholm och Göteborg så att det är svårt att få till ledig kapacitet på spåret. Och då får lokaltrafiken tydligen lägre prioritet.

Förvånad, arg och bedrövad.

För Gnesta vore det förödande med minskade möjligheter till pendeltågsresor. För Mölnbo skulle tappade tågförbindelser vara ett mycket hårt slag. För Järna skulle man tappa sin tågtrafik söderut – bli en ändstation – och samtidigt få kraftigt ökad belastning på väg 57 som passerar förbi Ådalskolan, Eneskolan och Mariaskolan och därefter rätt genom samhället. För Södertälje skulle arbetspendlingen för många viktiga medarbetare på våra företag försämras drastiskt. Nästan 3 000 personer arbetspendlar från Gnesta varje dag, många till Södertälje. Vårt näringslivs kompetensförsörjning är beroende av att infrastrukturen till närregionen fungerar.

För SR Sörmland bekräftar Trafikverket att planerna på nedstängning av pendeltågslinjen finns.

Nu är det viktigt att vi tillsammans visar vad pendeltågstrafiken betyder för oss här i närheten. SL har kört pendeltåg till Gnesta sedan slutet av 1960-talet, då SJ slutade att göra uppehåll vid stambanans mindre orter. Tåget har haft oerhörd betydelse för Gnestas utveckling. Det ska inte räcka med ett penndrag från Trafikverket för att ta bort detta.

Fakta om Södertälje

Igår inträffade två rån i Södertälje. Som många andra blev jag förfärad och sorgsen. Mina tankar går främst till den personal och de vittnen som utsattes för en situation som ingen människa bör utsättas för. Jag kan inte föreställa mig den press en individ utsätts för när man blir hotad med skjutvapen. Jag har tänkt mycket på dem idag och lider med dem som i sin professionella yrkesroll utsätts för livsfara.

Det blir ofta dramatik kring spektakulära kriminella händelser i Södertälje. Många påminns om trauman från chipsbränder, Nordea-rån, skott mot polishuset, guldrån och andra större brott i modern tid. Känslor som fanns då kommer upp till ytan igen. Jag som politiker möts av frågor som om Södertälje är säkert och om man kan bo kvar. Folk säger sig från tid till annan att vilja flytta.

Mitt svar till den som har dessa tankar är förstås någon form av förståelse. Jag har själv vuxit upp på landet ute i Hölö och har full förståelse för den som vill bo mer idylliskt, även utanför kommunens gränser. Jag har också full förståelse för den som önskar att bo i världens vackraste huvudstad, Stockholm. Själv tänker jag bo i Södertälje i hela mitt liv för att jag tror på Södertäljes framtid, men om du önskar något annat ska du följa din dröm. Problemet är inte när personer flyttar TILL någon annan plats, problemet är när de flyttar FRÅN Södertälje.

Men innan man fattar sådana drastiska beslut är det viktigt att se till fakta. Jag tänkte därför ge några sådana.

Begås det mer rån i Södertälje än på andra orter?
I Sverige begicks det förra året 97 rån/100 000 invånare. I Södertälje begicks det något fler, 114 rån/100 000 invånare. Det är dock betydligt färre än genomsnittet i Stockholms län, där det skedde 165 rån/100 000 invånare.

Antalet rån i Södertälje har minskat. Under hela 2000-talet har det aldrig anmälts så få rån i förhållande till invånare som skedde under 2012. Under mer än tio år tillbaka har det inte skett så få rån under ett första kvartal i Södertälje som skedde under första kvartalet 2013. Däremot har några av rånen varit mycket spektakulära.

Ökar brottsligheten i Södertälje?
Det anmäldes under 2012 totalt 14 663 brott/100 000 invånare i Södertälje. I förhållande till folkmängd har det inte skett så få anmälda brott i Södertälje så länge det finns data i BRÅ:s databas (1996).

För första gången sedan 1996 anmäldes det under 2012 färre brott i Södertälje än i Sverige som helhet, om man sätter det i förhållande till folkmängd. Södertälje ligger alltså under rikssnittet när det gäller anmälda brott.

Södertälje ligger under varje år i mätperioden klart under genomsnittet i Stockholms län.

Flyttar folk från Södertälje?
Drygt 4000 flyttar varje år från Södertälje till andra delar av Sverige. Är det mycket eller lite?

Som vanligt beror det vad man jämför med. Om man jämför med hur många som flyttar från några jämnstora kommuner i Stockholms län är det relativt få som flyttar från Södertälje till någon annan del av Sverige. Detta beror förstås delvis på att ju närmare Stockholm du kommer desto mer flyttar du runt mellan kommunerna i andrahandsboenden och liknande. Nära Stockholm är det helt enkelt inte lika tydligt var kommungränser går.

Om man jämför med orter på landsbygden är det en större utflyttning som sker från Södertälje.

Från början av 2000-talet fram tills år 2009 skedde en ökning av antalet personer som flyttade från Södertälje, vilket också skedde i övriga länet. Under åren efter 2009 har vi sett en stabilisering. Ökningen av utflyttade har stannat av.

Flyttar folk till Södertälje?
År 2012 flyttade 4 355 personer till Södertälje från någon annan del av Sverige. Detta är också den högsta siffran på inrikes inflyttning till Södertälje så långt tillbaka som jag har siffror (jag har siffror från 1998).

Under första kvartalet 2013 har vi ett positivt flyttnetto mot övriga Sverige, på cirka 20 personer. Det var alltså fler som flyttade till Södertälje från övriga landet än vad som flyttade från Södertälje till andra delar av Sverige.

2009 hade Södertälje ett katastrofalt negativt flyttnetto på 1 202 personer. Därefter har det inrikes flyttnettot år för år blivit mer positivt. 2012 hade vi ett negativt flyttnetto på 148 personer och hittills i år är det alltså positivt.

Avslutning
Det finns förstås långt mycket fler siffror att ta hänsyn till än de som jag redovisat helt översiktligt i detta inlägg. Södertälje har problem och utmaningar. Vi har för hög arbetslöshet, vi har en betydligt högre inkomstnivå hos de som flyttar ut från kommunen än hos de som flyttar in, vi vet att det är för svårt för unga att flytta hemifrån.

Det är en ödesfråga för kommunen att fortsätta kampen mot brottsligheten som vi bedriver tillsammans med polisen. För Södertäljes framtid är det avgörande att människor känner sig trygga när de rör sig utomhus på kvällar och nätter (och i lunchrusningen).

Det är dock viktigt att också se att det också finns mytbilder och rykten som inte stämmer. Detta minskar inte allvaret i flera av de spektakulära brott som har skett. Jag har full respekt för den rädsla och oro som man känner när man utsätts för våld eller hot om våld.

Vi, tillsammans med polisen, jobbar för att bekämpa grov organiserad brottslighet i Södertälje. Det pågår en insats som är mycket omfattande som förhoppningsvis kommer att leda till ännu fler resultat. Polisen leder arbetet, men vi från kommunen samarbetar fullt ut.

Självklart kommer det att komma fler bakslag än de som skedde igår, självklart kommer det att ske fler brott som med full kraft måste fördömas. Tro dock inte för en dag att Södertälje är uträknat. Den kamp mot brottsligheten som pågår – och som har givit resultat – kommer att vara mycket viktig för vår framtid.